Onderhandse lening

Lang niet iedereen beschikt over de mogelijkheid om geld te lenen bij een bank of andere erkende kredietverstrekker.

Heel wat mensen hebben in het verleden bijvoorbeeld reeds te maken gekregen met schulden die er voor heeft gezorgd dat ze een bepaalde reputatie hebben opgelopen. Voor die mensen is het bijgevolg dan ook veelal ontzettend moeilijk om via de reguliere kanalen een krediet af te kunnen sluiten. Gelukkig bestaat er echter ook nog zoiets als een onderhandse lening. Een onderhandse lening is een lening die niet wordt verstrekt door een kredietmaatschappij, maar wel door particuliere kredietverstrekkers. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening dan ook afgesloten tussen vrienden en familieleden. Hierbij kunnen we dus in feite ook spreken van een particuliere lening.

Wat is een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een kredietvorm die wettelijk perfect legaal is en die particulieren de mogelijkheid biedt om een bepaald geldbedrag te verstrekken. Er wordt wel eens gedacht dat een onderhandse lening automatisch een rentevrije lening moet zijn, maar dat is niet het geval. De wet stelt verstrekkers van een onderhandse lening immers in de mogelijkheid om een bepaalde intrest in rekening te brengen. Hoeveel die intrest precies mag bedragen is voor interpretatie vatbaar. We komen hier verder in dit artikel nog op terug. Het probleem met een onderhandse lening zit hem echter in de basis.

Officiële kredietverstrekkers zoals banken beschikken immers steevast over wettelijke beschermingen. Als verstrekker van een onderhandse lening heeft u deze bescherming eigenlijk niet. Het is dan ook zeer belangrijk om de voorwaarden van het krediet vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Veel mensen verstrekken een onderhandse lening mondeling, maar het spreekt voor zich dat dit vragen is om moeilijkheden.

De kostprijs van een onderhandse lening

Wat de kostprijs van een onderhandse lening betreft ligt de keuze eigenlijk bij de kredietverstrekker. Hij kan aan de mogelijke kredietnemer immers een bepaald voorstel doen. De wet beschikt over geen enkele richtlijn hieromtrent. Er is wel één belangrijk punt waar u rekening mee dient te houden. Specifiek voor het financiële aspect van een financiering bestaat er immers zoiets als een woekerrente. Een woekerrente is een gigantisch hoge kostprijs die (op termijn) niet in verhouding staat met het bedrag dat wordt geleend. Woekerrentes komen ook vaak voor bij particuliere leningen.

Wanneer de kredietnemer na enige tijd de kosten op zijn of haar krediet niet langer kan betalen omdat deze onrealistisch hoog liggen, dan kan men u hier als kredietverstrekker voor, voor de rechtbank dagen. Het aanrekenen van een woekerrente op een krediet is hoe dan ook wettelijk verboden en dat geldt eveneens voor de onderhandse lening. Bereken de rente dus goed alvorens een dergelijk krediet te verstrekken.