Persoonlijke lening

Wanneer u iemand hoort zeggen dat hij of zij een krediet heeft afgesloten is de kans groot dat men er voor heeft gekozen om een beroep te doen op een persoonlijke lening.

Een persoonlijke lening is een heel eenvoudige lening waarbij er iedere maand van het geleende bedrag wordt afbetaald. Dit heeft als voordeel dat u bent beschermd tegen een eventuele verhoging van de rente en dat u er zeker van kunt zijn dat het geleende bedrag op vervaldatum volledig is afbetaald. Hierdoor loopt u met een persoonlijke lening dan ook een beduidend lager risico dan wanneer u er bijvoorbeeld voor zou kiezen om een beroep te doen op een flexibel krediet zoals een doorlopend krediet. We vertellen u in dit artikel hoe dan ook graag meer over de voor- en nadelen van deze eenvoudige kredietvorm.

Hoe werkt een persoonlijke lening?

Uit de inleiding heeft u eigenlijk reeds kunnen opmaken dat een persoonlijke lening eigenlijk een gewone lening op afbetaling is. U stapt allereerst natuurlijk naar de bank met de vraag om een persoonlijke lening af te sluiten. Wanneer de bank de lening toestaat zult u het bedrag van de lening vervolgens in één keer op uw rekening ontvangen. Het staat u vrij om met dat bedrag te doen en laten wat u wil. Nadat u het geld heeft ontvangen begint u in zowat alle gevallen vanaf de volgende maand reeds met van het krediet af te betalen. Het maandelijks af te betalen bedrag blijft gedurende de volledige looptijd gelijk, alleen zullen de kosten die worden aangerekend wel kleiner worden. De kosten worden op een persoonlijke lening immers altijd aangerekend op het openstaande kredietbedrag en niet op het bedrag dat u initieel heeft geleend.

Nadelen van een persoonlijke lening

Een lage kostprijs en glasheldere voorwaarden zijn op zich twee goede punten om er voor te kiezen om een persoonlijke lening af te sluiten, maar zijn er ook nadelen verbonden aan deze kredietvorm? Wanneer we iets dieper ingaan op de mogelijkheden en vooral op de beperkingen die verbonden zijn aan een persoonlijke lening stellen we vast dat het probleem hem vooral zit in de boetes die eventueel aangerekend kunnen worden. Rechtlijnigheid is goed en biedt een bepaalde zekerheid, maar het zorgt er ook voor dat u als kredietnemer slechts over een beperkte marge beschikt. Wanneer u bijvoorbeeld één maand niet kunt afbetalen is de kans groot dat de bank reeds een boete in rekening brengt. Die boetes zijn doorgaans erg hoog en kunnen de kostprijs van uw krediet sterk beïnvloeden. Hou hier zeker rekening mee wanneer u er voor kiest om een persoonlijke lening af te sluiten.